Mandarin(P): yāo, mo, me, ma, mǒ
Mandarin(Z): ㄧㄠ, ˙ㄇㄛ, ˙ㄇㄜ, ˙ㄇㄚ, ㄇㄛˇ
Korean(Eum): 요 [yo]
Korean(H/E): 작을 요
Japanese(On): えう [eu]
Cantonese: jiu1, mo1
Vietnamese: ma
Hist. Tang: qeu
------------------------------------------------------------
Definition: interrogative particle; repetition of a tune small; tender
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [4.2]
Total strokes: 3
Radical: 丿
Traditional variant: , ,
Other variant:
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E48
Big Five: A45C
GB 2312: 3520
Cangjie: HI
Four-corner Code: 2073.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10033.020
Kang Xi: 0082.030
Morohashi: 00121
Dae Jaweon: 0165.090

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: yao 解释: 1. 细小。 见“么么”条。 2. 排行最小的。 如: “么妹”、 “么叔”。  1. 一的别称。 如: “么二三……。 ” 2. 姓。 如明代有么谦。  么 拼音: mo2 解释: 细小。 列子·汤问: “江浦之间生么虫, 其名曰: “焦螟”。 ”·ㄇㄚmaㄇㄚˊm·ㄇㄜme  么 拼音: ma 解释: 表疑问语气。 同“吗”。 唐·李中·听蝉寄朐山孙明府诗: “不知陶靖节, 还动此心么? ”ㄇㄛˊmㄇㄚˊm·ㄇㄜme  么 拼音: me 解释:… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:yao 1. 細小。 見“么麼”條。 2. 排行最小的。 如: “么妹”、 “么叔”。  1. 一的別稱。 如: “么二三……。” 2. 姓。 如明代有么謙。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — (參見 ) I yāo 〡ㄠ 1.小;細。 漢 蔡邕 《短人賦》: “其餘尪幺, 劣厥僂窶。” 《文選‧陸機〈文賦〉》: “猶絃么而徽急, 故雖和而不悲。” 李善 注: “《說文》曰: ‘么, 小也。 ’” 晉 郭璞 《爾雅圖贊‧螢文》: “熠熠宵行, 蟲之微么;出自腐草, 煙若散熛。” 2.末, 最後。 沙汀 《困獸記》十四: “自然是個擬議--至少 民國 麼年它總會實行啦!” 3.指排行最小的 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 麽 me 用作某些词的后缀。 如: 什么; 怎么; 多么 II 麽 me (1) 用作歌词中的衬字。 如: 五月的花儿, 红呀么红似火 (2) 另见 yāo; mó; ma …   Advanced Chinese dictionary

 • — I (麽) me (1) ㄇㄜ (2) 词尾: 怎~。 这~。 多~。 什~。 (3) 助词, 表示含蓄语气, 用在前半句末了: 不让你去~, 你又要去。 (4) 郑码: MZS, U: 4E48, GBK: C3B4 (5) 笔画数: 3, 部首: 丿, 笔顺编号: 354 II yāo (1) ㄧㄠˉ (2) 同 幺 。 (3) 郑码: MZS, U: 4E48, GBK: C3B4 (4) 笔画数: 3, 部首: 丿, 笔顺编号: 354 III …   International standard chinese characters dictionary

 • — <厶>  畆  仏  弘  鞃  泓  私  厽  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 么麼 — (么麼, 么么) 1.微不足道的人;小人。 《鶡冠子‧道端》: “無道之君, 任用么麼。” 陸佃 解: “么, 細人;俊雄之反。” 《三國志‧吳志‧吳主傳》: “而 叡 么麼, 尋 丕 凶蹟。” 清 戴殿泗 《東川行》: “么麼本恃險, 螳拒偏多籌。” 林百舉 《觀馮春航演<兒女英雄傳>賦贈》: “紅潮頰上泛潮霞, 氣斬幺麼數叱吒。” 2.微小;卑微;細小。 唐 劉恂 《嶺表錄异》卷上: “﹝ 周遇 ﹞又經 流虯國 , 其國人么麼, 一概皆服麻布而有禮。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 么鳳 — (么鳳, 么凤) 1.鳥名。 又稱桐花鳳。 羽毛五色, 體型比燕子小。 宋 蘇軾 《异鵲》詩: “家有五畝園, 幺鳳集桐花。” 宋 蘇軾 《次韻李公擇梅花》: “故山亦何有, 桐花集么鳳。” 明 楊慎 《攜酒探梅》詩: “凍夜明蟾清影瘦, 摶風么鳳綠毛斜。” 2.借喻少女。 清 蒲松齡 《聊齋志异‧胭脂》: “而釋幺鳳於羅中, 尚有文人之意;乃劫香盟於襪底, 寧非無賴之尤!” 3.舞名。 北魏 楊衒之 《洛陽伽藍記‧高陽王寺》: “王有二姬, 一名 脩容 , 二名 豔姿 , 並蛾眉皓齒, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 么凤 — (么鳳, 么凤) 1.鳥名。 又稱桐花鳳。 羽毛五色, 體型比燕子小。 宋 蘇軾 《异鵲》詩: “家有五畝園, 幺鳳集桐花。” 宋 蘇軾 《次韻李公擇梅花》: “故山亦何有, 桐花集么鳳。” 明 楊慎 《攜酒探梅》詩: “凍夜明蟾清影瘦, 摶風么鳳綠毛斜。” 2.借喻少女。 清 蒲松齡 《聊齋志异‧胭脂》: “而釋幺鳳於羅中, 尚有文人之意;乃劫香盟於襪底, 寧非無賴之尤!” 3.舞名。 北魏 楊衒之 《洛陽伽藍記‧高陽王寺》: “王有二姬, 一名 脩容 , 二名 豔姿 , 並蛾眉皓齒, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 么絃 — (么絃, 么弦) 琵琶的第四弦, 借指琵琶。 唐 劉禹錫 《奉和淮南李相公早秋即事寄成都武相公》: “聆音還竊抃, 不覺撫么絃。”絃, 一本作“ ”。 宋 張先 《千秋歲》詞: “莫把幺絃撥, 怨極弦能說。” 清 黃景仁 《琵琶仙‧留別孫吟秋程云槎》詞: “問何苦幺絃澒洞, 把如此歡場變悽哽。” 清 鈕琇 《觚賸‧姜楚蘭》: “ 劉 歸視 蘭 室, 么絃在壁, 黼帳闃如, 撫膺太息而已。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 么么小丑 — (么麼小醜, 么么小丑) 指微不足道的壞人。 梁啟超 《新民說‧論尚武》: “ 徽 欽 之世, 女真 跳梁。 當是時也, 謀臣如雲, 猛將如雨, 然極 韓 、 岳 、 張 、 吳 諸武臣之力, 卒不能制幺麼小醜 兀術 之橫行。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.